Help de Voedselbank Dalfsen/Nieuwleusen


Ondersteun de voedselbank financieel


Om de pakketten aan te vullen of om noodzakelijke lasten te dekken heeft de Voedselbank ook financiële ondersteuning nodig. 


Wilt u een bijdrage leveren? Dat kan door een bedrag te storten op het rekeningnummer 
NL54 RABO 0305 3807 88 ten name van Voedselbank Dalfsen/Nieuwleusen

Wij zijn dankbaar voor iedere donatie.