Voedselbank Dalfsen/Nieuwleusen


Algemene informatie stichting voedselbank Dalfsen/Nieuwleusen

Naam instelling

Stichting Voedselbank Dalfsen/Nieuwleusen

Rekeningnummer

NL54 RABO 0305 3807 88

Kamer van Koophandel

638 666 84

ANBI status /

RSIN Nummer

855433334

Contactgegevens

Email: voedselbank.dalfsennieuwleusen@gmail.com
website: www.voedselbankdalfsennieuwleusen.nl

Correspondentie: Van Linghenhof 14
7721 XW Dalfsen

Doelstelling

Het bieden van directe voedselhulp aan inwoners van de gemeente Dalfsen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Beleidsplan

Zie onze website:www.voedselbankdalfsennieuwleusen.nl   

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Gemma Kok

Secretaris: Elisabeth Metselaar-Schelhaas

Penningmeester: Gerhard Bouwmeester


Algemeen bestuurslid:
Gerrie van Lente -- coördinator uitgiftepunt Nieuwleusen
Elisabeth Colijn -- coördinator uitgiftepunt Dalfsen

Agnes Roozenboom
Bennie Buitenhuis
Berry Roeberts

Beloningsbeleid

De bestuursleden en vrijwilligers van de Voedselbank Dalfsen/Nieuwleusen ontvangen geen enkele (geld/goederen) vergoeding voor hun verrichte werkzaamheden.

Activiteiten

Een overzicht van de activiteiten van de voedselbank Dalfsen/Nieuwleusen is te vinden op onze website en via onze eigen facebook pagina. Facebook.com/voedselbankdalfsen.


Voedselbank Dalfsen/Nieuwleusen is een uitgiftepunt van Voedselbank Zwolle.


Financiële verantwoording


Overige informatie